A KARTONPACK Dobozipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság – jogelődjét is figyelembe véve – 1952. óta működik folyamatosan, tevékenysége könyvkötészeti szolgáltatással indult. Jelenleg elsősorban papíralapú, ofszet nyomtatással készült csomagolóeszközöket gyártunk. Célunk az eredményes működés, a piaci részesedésünk folyamatos növelésével azért, hogy egyre többet, egyre színvonalasabbat nyújthassunk a teljes kapcsolatrendszerünkben. A minőségi szempontok mellett törekszünk tevékenységünk környezeti terhelésének folyamatos csökkentésére, a szennyezés megelőzésére.

- A legfontosabb minőségpolitikai irányelvnek a vevői igények kielégítését tekintjük. Ennek keretében első lépésként a vevői elvárások adaptálására van szükség, majd az ennek során megjelenő paraméterek szerinti pontos teljesítésre, végül pedig a megelégedettség ellenőrzésére és a nyert tapasztalatok folyamatos beépítésére. A vevői igények kezeléséhez hasonlóan járunk el a saját szervezetünk igényeit illetően is.

- A vezetés kinyilvánítja a környezet állapotának megőrzéséért és javításáért érzett felelősségét, mellyel vállalati szinten kíván hozzájárulni a „fenntartható fejlődés” eszméjéhez.

- A vállalkozás ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerinti minőség- és környezetközpontú irányítási rendszert vezetett be, működtet, felügyel, és annak eredményességét -ezáltal a vállalkozásét is- folyamatosan fejleszti.

ISO_14001.pdf

- A környezet védelme és a megrendelői igények kielégítése érdekében a vállalatunk alkalmazza az FSC-STD-40-004 szabvány szerinti nyomonkövetési rendszert, mellyel biztosítható, hogy gyártott FSC® termékeinkbe csak felelős erdőgazdálkodásból származó alapanyagot, papírt használunk.
FSC-C104311® jogcímek

FSC® Tanusítvány FSC® deklaráció
MPolitika

- Valamennyi partnerünkkel tartós és mindkét fél számára eredményes kapcsolatot kívánunk fenntartani.

- A vezetés elkötelezett a vonatkozó jogszabályi, szabvány és egyéb társadalmi, környezetvédelmi elvárások, hatósági követelmények teljesítésére.

- Az erőforrásaink (emberi, műszaki, infrastrukturális és pénzügyi) folyamatos fejlesztésére törekszünk és igyekszünk hatékonyan gazdálkodni velük. Ezáltal a minőségirányítási és környezetirányítási rendszereink egyre színvonalasabbá válnak, magasabb fokú lesz a partnereink, elsősorban vevőink elégedettsége.

- A vezetés biztosítja mindazon erőforrásokat, melyek a minőség- és környezeti politikában és a vállalkozás éves célkitűzéseiben meghatározott tervek megvalósításához és hatékony és környezettudatos működtetéséhez szükségesek.

A vezetés elkötelezett a megfogalmazottak iránt, és mindent megtesz annak érdekében, hogy ezen elhatározásokat együttműködésükkel a munkatársak, valamint a beszállítók, alvállalkozók is támogassák. Meggyőződésünk, hogy minőségirányítási és környezetvédelmi tevékenységünk folyamatos fejlesztése a jelen és jövőbeni működésünk meghatározó feltétele.